Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo

Ispred Vlade Kantona Sarajevo
Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Predsjednik
Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo Član
Jasmin Halebić, ministar finansija Član
Mario Nenadić, ministar pravde i uprave Član
Muharem Šabić, ministar privrede Član
Lejla Mujkić Zamjenik člana
Slavica Gorančić Zamjenik člana
Zejna Avdić Zamjenik člana
Samir Sofo Zamjenik člana
Indira Šulović Zamjenik člana
Ispred Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Safudin Čengić Potpredsjednik
Muhamed Pilav Član
Nedim Čehajić Član
Enver Malagić Član
Miralem Šabović Član
Mehmed Koldžo Zamjenik člana
Nijaz Skenderagić Zamjenik člana
Senad Olovčić Zamjenik člana
Igor Baroš Zamjenik člana
Vera Arnautović Zamjenik člana
Ispred Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata sarajevskog kantona
Franjo Rener Potpredsjednik
Faruk Bešlić Član
Ramiz Čustović Član
Adnan Himzanija Član
Saudin Sivro Član
Mirza Hadžiabdić Zamjenik člana
Višnja Ljubijankić Zamjenik člana
Redžep Tufekčić Zamjenik člana
Himzo Devedžija Zamjenik člana
Edo Selimić Zamjenik člana
-
Belma Trajkov Pravni savjetnik