Kontakti

Predsjednik
Franjo Rener,
Adresa: Sarajevo, Alipašina 9
Tel: +387(0)33 213-480
Fax: +387(0)33 213-480
ko.ks@sssbih.com

Potpredsjednik
Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-089
Fax: +387(0)33 562-090
ministar@mrsri.ks.gov.ba

Potpredsjednik
Safudin Čengić,
Adresa: Sarajevo, Kurta Šorka 14
Tel: +387(0)33 770-801
Fax: +387(0)33 770-853
s.cengic@centrotrans.com

Pravni savjetnik
Belma Trajkov
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-091