Zapisnik sa vanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo održane 08.03.2017