Zakon o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Godina: 
2017
Vrsta: 
Propis
Predlagač
Ministarstvo saobraćaja

Rok

DatumVrsta
Septembar, 2017Nacrt
Oktobar, 2017Prijedlog