Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Godina: 
2017
Vrsta: 
Propis
Predlagač
Ministarstvo pravde i uprave

Rok

DatumVrsta
Mart, 2017Nacrt
Maj, 2017Prijedlog