Usvajanje zapisnika sa 59. Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje kantona sarajevo