Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 08.09.2016. godine