Usvajanje zapisnika sa 28.sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo