Strategija za mlade

Godina: 
2017
Vrsta: 
Strategija
Predlagač
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Rok

DatumVrsta
Februar, 2017Nacrt
Maj, 2017Prijedlog