Prijedlog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2017. godinu