Prijedlog izvještaja o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2016. godinu