Izvještaj o provedenoj raspravi i javnom uvidu na nacrt "B faze" izmjena i dopuna prostornog plana KS za period 2003-2023