Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo podržalo donošenje Zakona o visokom obrazovanju u KS

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici podržalo je donošenje Prijedloga zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, a koji je utvrdila Vlada KS i uputila na razmatranje Skupštini. Iz sindikata obrazovanja je tom prilikom iznesena primjedba na odredbu ovog zakona a koja se tiče sastava Upravnog odbora  Univerziteta u Sarajevu.

Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju, između ostalog, predviđeno je  da u sastavu Upravnog odbora Univerziteta bude 11 članova. Šest članova UO imenovao bi Senat Univerziteta u skladu sa Statutom, četiri člana u ime osnivača imenovala bi Vlada, te jednog člana predstavnika studenata imenovao bi Senat Univerziteta kojeg izabere i predloži Studentski parlament.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je podržan i Nacrt zakona o radu u Kantonu Sarajevo.

Kako je pojasnila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i predsjednica ESV-a Amela Dautbegović, njime se preciznije uređuju odnosi između poslodavaca i radnika, a koji nisu regulisani Federalnim zakonom o radu. Nacrtom ovog zakona, između ostalog propisan je način zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme u javnoj službi, imenovanje, sastav i način rada Mirovnog vijeća za područje KS-a, osnivanje Ekonomsko-socijalnog vijeća, te nadzor nad primjenom ovog zakona. Usaglašeno je i da se prijemi u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u svim javnim ustanovama i preduzećima, u kojima  Kanton Sarajevo ima najmanje 50 posto kapitala, vrše putem javnog oglasa kako bi se osigurao transparentniji proces zapošljavanja.

Na sjednici je donesena i nova odluka o pečatu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, koja je usaglašena sa Zakonom o pečatu KS. Prema toj odluci će se uz latinični, na pečatu nalaziti i ćirilićni naziv ESV-a.

Dogovoreno je da će se naredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća održati u srijedu 26. jula, a na dnevnom redu će se naći amandmani na Ustav Kantona Sarajevo, izmjene i dopune Zakona o turizmu te Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.